Forskning ligger bak årets Optimeringspris

– Aktiv emballering med CO2-emitter er grunnlaget for SuperFresh som Vartdal Plast vant Optimeringsprisen for. Dette er fantastisk morsomt og viser at forskning lønner seg!

Det sa Helga Næs, styreleder i Emballasjeforsk og forskningssjef i Nofima på Emballasjedagene i Sandefjord.

Definisjon på bærekraftig emballasje

Helga Næs trekker frem SuperFresh som eksempel på forskningsbasert innovasjon

Helga Næs trekker frem SuperFresh som eksempel på forskningsbasert innovasjon

Emballasjeforsk har følgende definisjon på hva bærekraftig emballering egentlig er:

«Bærekraftig emballering er å ivareta produktet gjennom dets livsløp med lavest mulig ressursbruk og miljøbelastning, og høyest mulig grad av materialgjenvinning».

EU har satt som mål at matsvinnet skal reduseres til det halve innen 2030. Samtidig ønsker forbrukerne at det skal brukes minst mulig plast.

– Dette er forståelig, men ikke bærekraftig dersom matsvinnet øker fordi maten ikke er tilstrekkelig beskyttet. Miljøavtrykket fra matproduksjon er cirka 10 ganger større enn fra emballasjeproduksjon. Det er derfor mye verre å kaste mat enn å emballere noe for å beskytte maten, sa hun.

Marinepack

SuperFresh med CO2-emitter gir økt holdbarhet og halvert emballasjevolum.

SuperFresh med CO2-emitter gir økt holdbarhet og halvert emballasjevolum.

Emballasjeforsk ble startet i 1998 som en medlemsbasert møteplass for å identifisere behov og initiere FoU-prosjekter. Nettverket skal også være drivkraft og kontrapunkt for forskning overfor ulike finansieringskilder.

– Det har vært gjennomført mange prosjekter, som Marinepack som hadde som mål å utvikle optimal emballering av sjømat. Det har blant annet resultert i emballeringsløsninger med superkjøling og tørr-is som alternativ til is og aktiv emballering med CO2-emitter.

Bruk av modifisert atmosfærepakking og CO2-emitter gir økt produktkvalitet og holdbarhet og reduserer pakkestørrelsen og gassvolumet i pakningene. Metoden gir også en miljømessig og økonomisk innsparing.

Aktiv emballering med CO2-emitter er grunnlaget for emballasjen SuperFresh som Vartdal Plast vant Optimeringsprisen for.

ANDRE PROSJEKTER
Les om andre aktuelle forskningsprosjekter her.