Møte om Bionærs utlysninger 6. april

Sett av torsdag 6. april dersom du er interessert i BIONÆRs utlysninger. Forskningsrådet arrangerer årets treff på denne dagen. Målet er å gi søkere informasjon og muligheter til å utvide nettverket.

På møtet får du informasjon om utlysninger, føringer, skisse-/søknadsbehandling og annet som er nyttig å vite i skisse-/søknadsarbeidet. BIONÆRs utlysning av forskerprosjekter blir publisert 17. mars.
Flere utlysninger for å fremme bioøkonomien

Denne våren kommer det også en fellesutlysning med andre programmer innenfor bioøkonomi. Nærmere informasjon om alle kommende utlysninger – inkludert innovasjonsprosjekter – blir gitt i møtet.

Det er fordelaktig å stille med utkast til en prosjektidé, som da kan justeres ut fra informasjonen som gis. Det blir selvsagt også mulighet til å stille spørsmål. I etterkant av møtet er det dessuten satt av tid til en-til-en-møter med Forskningsrådets saksbehandlere.

Legg et godt grunnlag for å nå opp

Skisser med et innhold som i stor grad er dekket i løpende prosjekter, vil kunne få tilbakemelding om at fullstendig søknad ikke anbefales. På møtet blir det derfor også gitt en oversikt over BIONÆRs portefølje. Merk også at helt «blå» prosjekter ikke lenger støttes av BIONÆR, men er overtatt av programmene HAVBRUK og MARINFORSK. Det åpnes imidlertid for «blågrønne» prosjekter.

Påmelding og program finner du her