Fagseminar om bærekraftig emballasje og pelagisk løft 2. mai

I forkant av årsmøtet hos NorgesGruppen 2. mai 2017 inviterer vi til fagseminar med tema «Bærekraftig emballering og Pelagisk løft». Fagseminaret er åpent for alle.

12:00-13:45 Bærekraftig emballering og Pelagisk løft


 • Velkommen og informasjon om Emballasjeforsk
  ved Helga Næs, styreleder Emballasjeforsk og Forskningssjef Trygg og Holdbar Mat, Nofima
 • Veivalg plast og plastemballasje i NorgesGruppen
  ved Halvard Hauer, Fagsjef miljø
 • Pelagisk løft – økt bearbeiding av makrell
  Ved Tom Ståle Nordtvedt, Sintef Fiskeri og Havbruk
 • Webbasert emballeringsverktøy for næringslivet
  Ved Sylvia Lofthus, Miljøsjef, Bama Gruppen
 • BioPakk, forbedre egenskapene til dagens biopolymerer for bruk i kommersielle produkter
  ved Susie Jahren, Sintef Materialer og Kjemi

Det blir servering av enkel lunsj ved møtestart. Fagseminar er åpent for alle.

Adresse: Norgesgruppen, Karenslyst Alle 12-14, 0278 Oslo

PÅMELDING HER

14:00-15:00: Årsmøte i Emballasjeforsk

Sakliste

 • Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 • To til å underskrive protokollen
 • Årsrapport for 2016
 • Årskontingent – foreslås uendret
 • Handlingsplan 2017
 • Valg til medlemmer av styret etter innstilling fra valgkomiteen

15:00: Slutt

Meld deg på fagseminar og årsmøte her