Styret i Emballasjeforsk fikk besøk av Landbruksdirektoratet

Sekretariatsleder for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, Heidi Engeset i Landbruksdirektoratet, besøkte styret i Emballasjeforsk 9. februar.

Heidi Engeset fortalte styret i Emballasjeforsk følgende om hovedprioriteringen i utlysning i 2017:

  • Økt bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser, over hele landet.
  • Økt og alternativ råstoffutnyttelse av biomasse
  • Reduserte klimagassutslipp og klimatilpasset produksjon
  • Teknologi, utvikling og innovasjon
  • Mattrygghet, helse og samfunn

Inntil 95 millioner deles ut til Innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor mat- og biobaserte næringer og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri sine ansvarsområder

Les mer om forskningsmidlene for jordbruk og matindustri