Årsmøte med fagseminar 10. april

Helga Næs, styreleder i Emballasjeforsk

Emballasjeforsk arrangerer årsmøte 10. april hos Norsk Hydro i Oslo. Før årsmøtet blir det fagseminar med nytt fra Emballasjeforsk, muligheter med aluminiumemballasje fra Norsk Hydro og bærekraftig emballasje fra BAMA.

Sted: Norsk Hydro, Drammensveien 260, 0283 Oslo
Tid: 10. april, 12:30-15:30
PÅMELDING

13:00-14:30 Agenda for fagseminar

  • Velkommen og informasjon om Emballasjeforsk ved Helga Næs, styreleder Emballasjeforsk og Forskningssjef Trygg og Holdbar Mat, Nofima
  • Clean aluminium surface for packaging application
  • ved Nadia Telioui, Head of Technical Customer Service (TCS), Rolled Products Holmestrand, Norsk Hydro
  • Bamas satsing på bærekraftig emballasje, ved Alvhild Hedstein, Direktør for bærekraft og innovasjon.

14:30-15:30 Årsmøte

Sakliste

  1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  2. To til å underskrive protokollen
  3. Årsrapport for 2018
  4. Årskontingent – foreslås uendret
  5. Handlingsplan 2019
  6. Valg til medlemmer av styret etter innstilling fra valgkomiteen

15:30  Slutt

PÅMELDING