Bærekraftig sjømatemballering: Mindre plast, mer ombruk

Innovasjonsprosjektet SeaPack sto bak seminaret Bærekraftig sjømatemballering i mars.

Forbruket av plast må ned. Og plast i havet og plast på avveie er et miljøproblem. Det var det stor enighet om på «Bærekraftig sjømatemballering».

Både næringslivet og privatpersoner er innstilt på å gjøre sitt for å redusere plastbruken, men vi trenger løsninger og korrekt informasjon slik at det blir mulig.

Det var på mange måter konklusjonen fra seminaret med tema bærekraftig sjømatemballering, som ble arrangert i slutten av mars. Et 50-talls personer fra sjømat-, emballasje- og handelsnæringen var samlet i Trondheim for å ta del i resultater både fra innovasjonsprosjektet SeaPack, og andre relevante studier.

Tynnere plast og mindre pakninger

Robin Dale Oen snakket om barn og unges engasjement for maritimt miljøvern og plast i havet.

I prosjektet har man funnet at det er fullt mulig å pakke inn fisken i tynnere plast uten at det går utover kvaliteten og holdbarheten til fisken. For SalMar betyr dette ene tiltaket at de reduserer plastbruken med 27 tonn. Prosjektet har også sett på hvor mye man kan redusere pakningsvolumet i forbrukerpakninger, og dermed har mulighet til økt fyllingsgrad uten at dette går på bekostning av produktkvalitet.

Å transportere fisk i robuste gjenbrukskasser som kan brukes mange ganger, sammenlignet med EPS-kasser, kan være en annen måte å redusere miljøbelastningen. Seminardeltakerne fikk presentert livsløpsanalyser for miljøfotavtrykket for gjenbrukskasser. Disse resultatene er lovende.

Forvirrede forbrukere

Mari Øvrun Gaarder viste eksempler på produkter

Kan all plast gå til gjenvinning?
Hvor skal jeg kaste aluminiumsformer?
Hvor skal jeg kaste emballasje med både papp og plast?

Dette er blant spørsmålene forbrukerne stiller seg, og svarene er dessverre ikke entydige. Leverandørene gjør det heller ikke enklere, iblant merker de emballasjen feil eller på måter det er vanskelig for forbrukerne å forholde seg til.

Veileder for riktig emballasje

Avslutningsvis presenterte Rema 1000 hvordan de jobber med å redusere både plastbruk og matsvinn. Remas kvalitetssjef for egne merkevarer, Marna Kott, kunne fortelle at deres kunder kommer med mange spørsmål om plastemballasje.

I Rema har de utviklet et verktøy for å kartlegge hva som gjøres i dag, og hvilke muligheter som finnes. I første omgang tar de tak i de 100 mest populære varene blant deres egne merkevarer, og laget en veileder med retningslinjer for hva som riktig emballasjevalg.

Fakta om SeaPack

Innovasjonsprosjektet SeaPack er finansiert av Forskningsrådet og deltakende bedrifter. Prosjektet eies av SalMar og øvrige deltakende bedrifter er Norsk Lastbærer Pool (NLP), Tommen Gram, Multivac, Lycro, Marel, Nippon Gases (tidligere Praxair) og Keep-It Technologies. Forskningspartnere er Nofima og Østfoldforskning.