Emballasjeforsk inn i Forum for sirkulær plastemballasje

Ole Jan Myhre, markedssjef i Norner, var med på å presenterte prosjektet som Emballasjeforsk skal ivareta i forumets arbeid med for å nå målene for materialgjenvinning.

Forum for sirkulær plastemballasje arrangerte workshop og medlemsmøte hos Norgesgruppen 13. februar. Her ble de nye prosjektene presentert.

Ole Jan Myhre og Åse Øygarden representerte Emballasjeforsk på medlemsmøte og workshop i Forum for sirkulær plastemballasje. Emballasjeforsk har fått ansvaret for et av de nye prosjektene.

Prosjektene

Emballasjeforsk har fått som oppgave å utvikle alternative emballasjematerialer til jomfruelig plast i direkte kontakt med næringsmidler eller annen type anvendelse.

Åse Øygarden, emballasjerådgiver i avdeling for bærekraft og innovasjon i Bama Gruppen.

SmartPack 2030 skal redusere antall plastmaterialer som benyttes til emballasje. Prosjektet skal blant annet kartlegge bruk, egenskaper, bruksområder og egnethet for ulike plastmaterialer benyttet i emballasje.

Emballasjeforeningen skal bidra til økt kompetanse om plastemballasjens funksjoner i næringsliv, undervisningsinstitusjoner og samfunnet forøvrig. Dessuten skal foreningen bidra til økt bruk av resirkulert plast.

Grønt Punkt Norge bidrar med Plastløftet, mens Avfall Norge og Loop skal sørge for en harmonisering av innsamling og behandling av husholdningsavfall i Norge.

Dette er målene:

  • Innen 2025:
  • 50% av plastemballasjen materialgjenvinnes
  • Innen 2030:
  • All plastemballasje mulig å gjenvinne
  • 60% gjenvunnet eller fornybar plastemballasje

All gjenvunnet plast brukes i nye produkter