Årsmøte og fagseminarer i Emballasjeforsk

Årsmøtet i Emballasjeforsk arrangeres digitalt 09. september 2020. I forkant av årsmøtet blir det fagseminar med Handelens Miljøfond. Del 2 av fagseminaret arrangeres 15. september.

Program

Dato: 09. september 2020
Tid: 12:00-13:30

12:00-12:45: Handelens Miljøfond

  • Velkommen v/ Helga Næs, styreleder Emballasjeforsk og Forskningssjef Trygg og Holdbar Mat, Nofima
  • Handelens Miljøfond (HMF) og aktuelle utlysninger v/ Eirik Oland, Fag- og prosjektsjef, HMF


12:45-13:30 Årsmøte

Sakliste

  1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  2. To til å underskrive protokollen
  3. Årsrapport for 2019
  4. Årskontingent – foreslås uendret
  5. Handlingsplan 2020
  6. Valg til medlemmer av styret etter innstilling fra valgkomiteen
    13:30 Slutt

Del 2: Digitalt fagseminar 15. september 2020

Tid: 08:30-09:30

Forskningsformidling
v/ Åse Øygarden, Bama Gruppen og Ole Jan Myhre, Norner.

Bruk av cellulose til biokompositter
v/ Thomas Kristiansen, Borregaard

Meld deg på til seminar 15. september