Styreleder Helga Næs fortalte om pågående Emballasjeforsk-prosjekter på seminarEmballasjeforeningen samlet faggruppene Forum for sirkulær plastemballasje, Circular Packaging Cluster og Emballasjeforsk til seminar 1. september. Der viste de hvordan gruppene jobber sammen for en sirkulær fremtid for plastemballasje .

Helga Næs trakk frem forskningsprosjektene FuturePack, RecyFoodPack, ReducePack, PacKnoPlast,Nxt Barr og FiberPack.

Eksempler på prosjekter

-Dette er eksempler på prosjekter som er basert på bruk av gjenvunnede materialer og bærekraftige løsninger. -PacKnoPlast gir for eksempel støtte for informerte valg av emballasje.

Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen.

NxtBarr og Fiber-Pack er prosjekter som ble innvilget i sommer. Nxt Barr handler om cellulosebaserte barriereløsninger som kan erstatte plast, mens Fiber-Pack går på gjenvinning av fiber.

Kari Bunes har som direktør i Emballasjeforeningen vært med på å starte faggruppene og å samle dem for å styrke dem. Faggruppene Circular Packaging Cluster, Forum for sirkulær plastemballasje og Emballasjeforsk står nå sammen om å iverksette tiltak for å øke resirkulering av plastemballasje.