SmartPack skal gi regional vekst hos fremtidens emballasjeprodusenter og – brukere

Etter et initiativ fra styret i Emballasjeforsk og støtte fra fylkeskommunene i Akershus og Østfold, kunne forskningsprosjektet SmartPack ha oppstartsmøte 24. mars 2017.

Hovedmålet med SmartPack er å utvikle de mange bedriftene i Oslo, Akershus og Østfold til en sterk klynge gjennom innovasjon og teknologiutvikling innenfor emballeringsområdet.

Tre trender vil være drivende
I et moderne handelssystem er emballasje en forutsetning. I tillegg er miljøriktig distribusjon og temperaturkontroll viktig. Utvikling av trygge, bærekraftige og smarte løsninger er internasjonale trender som vil være drivende for utviklingen av klyngen.

Samhandling mellom de ulike leddene i emballeringskjeden er en utløsende faktor når det gjelder utvikling og implementering av innovasjoner. En sterk klynge i Østlandsområdet vil kunne løfte denne regionen nasjonalt.

Siden den emballasjerelaterte industrien er global, vil norske innovasjoner også kunne eksporteres. Det skal utvikles en strategi som kan kvalifisere klyngen for aktiv deltakelse i innovasjonsprogrammer og prosjekter nasjonalt og internasjonalt.

Regional klynge
Initiativet til prosjektet kom fra styret i Emballasjeforsk, som ønsket å videreutvikle en regional klynge innenfor emballering i området rundt Oslo.

– Vi er avhengig av offentlige midler for å kunne gjennomføre prosjektet, og gjennom en god dialog med fylkeskommunene i Akershus og Østfold har vi nå fått støtte til å starte opp, sier Helga Næs og Kari Bunes.

Helga Næs er styreleder i Emballasjeforsk og forskningssjef i Nofima, mens Kari Bunes er sekretariatsleder i Emballasjeforsk og direktør for Emballasjeforeningen.