BIONÆR med todelt hovedutlysning i 2017

BIONÆR vil i 2017 følge opp fjorårets vellykkede forskerprosjektutlysning og videreføre en liknende innretning. Dette betyr at hovedutlysningen blir todelt.


Del 1 blir den samme åpne arenaen som tidligere år, med mål om å finansiere store, integrerte prosjekter. Del 2 blir en mer spisset utlysning, med mål om å finansiere noe mindre prosjekter.
Legg merke til at Forskningsrådet har omorganisert ansvaret for foredling av marine ressurser/sjømat.

Prosjektsøknader
Det betyr at rene marine prosjektsøknader innenfor temaet foredling av sjømat, skal sendes til HAVBRUK eller MARINFORSK (følg med på disse programmenes nettsider/nyhetsbrev).

Mulighetene for å søke prosjekter med blågrønn tematikk, og prosjektsøknader som har komponenter av både grønt og blått, følges i denne sammenhengen opp i Forskningsrådet.

Fjorårets avsnitt i utlysningen om samarbeid om bioøkonomien mellom programmer i Forskningsrådet (spesielt mellom BIONÆR, HAVBRUK og MARINFORSK) videreføres.

Prosjekter utlyses rett før påske
Planen er at utlysningen av forskerprosjekter for 2017 publiseres rett før påske, tentativt 17. mars. Hovedprinsippene fra fjorårets utlysning videreføres. Med det menes en tematisk åpen utlysning for prosjektsøknader med vektlegging av bærekraft, kretsløp, samarbeid.

Det vil imidlertid være mindre aktuelt å finansiere prosjekter som i stor grad overlapper tematisk med den eksisterende porteføljen.

Føringen for prosjektstørrelse vil trolig videreføres. BIONÆR ønsker variasjon, dvs. prosjekter over hele størrelsesspennet. Det tas forbehold om justeringer etter programstyrets møte tidlig i mars.

Skisser
Praksisen med obligatoriske skisser videreføres. Skissefrist blir 3. mai. BIONÆR vil bestrebe seg på å gi enda tydeligere tilbakemeldinger på skissene, slik at unødig søknadsskriving reduseres.

Det planlegges et informasjonsmøte 6. april. Følg med på nyhetsbrevet for mer informasjon. Fristen for fullstendig søknad blir etter planen 6. september 2016.

StoreprosjekterBIONAERjan2017
Les mer om programmet her