FuturePack får 25 millioner til fremtidsemballasje

FuturePack er et nytt forskningsprosjekt som er initiert av Grønt Punkt Norge og skal ledes av Norner Research AS. Målet er å utvikle fremtidens grønne plastemballasje.

FuturePack er et nytt, stort forskningsprosjekt. Formålet er å utvikle ny kompetanse og teknologi for produksjon og gjenvinning av både fossile og biobaserte råvarer. Hensikten er å produsere mer bærekraftig plastemballasje.

Prosjektet finansieres gjennom Forskningsrådet i BIA-programmet (Brukerstyrt Innovasjons Arena) samt bedriftene som deltar.

FuturePack er tablert gjennom Emballasjeforsk
På vegne av næringslivet tok Grønt Punkt Norge initiativet til å etablere prosjektet gjennom Emballasjeforsk.

Plastekspertene i Norner ble engasjert til å lede arbeidet med å utarbeide prosjektets innhold. De har også etablert et sterkt konsortium av institutter og industri som skal samarbeide om oppgavene i prosjektet.

Plast er et viktig emballasjemateriale på grunn sin lave vekt. Plast har også svært gode egenskaper for å beskytte matvarer i transport, butikk og hos forbruker. Bedre beskyttelse fører til mindre matsvinn.

Men fremtidens plastemballasje må bli mer miljøvennlig gjennom høyere andel biobasert og gjenvunnet plast. Dette vil bidra til både lavere CO2-utslipp, bedre ressursutnyttelse og mindre forsøpling. Disse temaene blir sentrale i FuturePack-prosjektet.

Samarbeidsprosjekt
Norner skal samarbeide med industrien og andre forskningsinstitutter. De andre deltakende instituttene er Nofima, Papir- og fiberinstituttet (PFI), Østfoldforskning og NTNU IKP.

Disse har nøkkelkompetanse på sentrale temaer i prosjektet som omdanning av biomasse til råstoff for plast, emballering, mat, bærekraft-analyser, polymerteknologi, resirkulering og plastbearbeiding.

Industribedriftene som deltar i prosjektet og støtter dette økonomisk er: Bama, BEWI, Elopak, Grønt Punkt, Norgesgruppen, Nortura, ROAF og Tine. En internasjonal rådgivende styringsgruppe består av Ineos, Unilever og EPRO.

Bakgrunnen for FuturePack

Eirik Oland i Grønt Punkt Norge tok initiativet til FuturePack.

På vegne av næringslivet tok Eirik Oland i Grønt Punkt Norge initiativet til FuturePack.

Grønt Punkt Norge drifter blant annet innsamling og gjenvinning av plastemballasje på vegne av norsk næringsliv. De ser et betydelig behov for å trappe opp utviklingen av ny teknologi for å øke gjenvinning av plastemballasje. Spesielt den plastemballasjen som det i dag ikke finnes gode gjenvinningsløsninger for.

– Dette krever innsats på forskning og utvikling, og vi er stolte over at dette prosjektet ble tildelt midler i BIA-programmet til forskningsrådet, sier Eirik Oland fra Grønt Punkt Norge.

CEO Tine Rørvik i Norner sier at de lengre tid har hatt et sterkt strategisk fokus på sirkulær økonomi i verdikjeden for plast med både gjenbruk av plast materialer og riktig bruk av biobaserte materialer samtidig som de har bygget opp betydelig kompetanse sammen med sine kunder globalt.

Behov for kunnskap og forskning
– Det er fortsatt behov for mye kunnskap og forskning på nye løsninger for å løse våre globale utfordringer. «Future Pack» er et svært viktig prosjekt for å ta enda et steg i riktig retning, sier Tine Rørvik.

– Det har vært inspirerende å jobbe med utviklingen av dette prosjektet og all den positive responsen vi har mottatt fra industrien viser at aktørene setter miljø høyt på dagsorden, sier Dr. Siw Fredriksen, prosjektleder og Seniorrådgiver på Grønn Teknologi i Norner.

Les mer på www.norner.no og www.grontpunkt.no