Vartdal Plastindustri med i sirkulært pilotprosjekt for EPS

Vartdal Plastindustri, ZERO og EPS-foreningen vil i et felles prosjekt etablere en sirkulær verdikjede for EPS.

Sammen med Zero og EPS-foreningen vil Vartdal Plastindustri etablere en pilot med full verdikjede for innsamling, sortering og komprimering av EPS.

Hensikten med prosjektet er å etablere sirkulær bruk av EPS, et material som brukes som isolasjonsmateriale og i emballasje for transport av fisk, blant annet.

Les om prosjektet

Forskningsprogrammet Alpakka skal gjøre metallemballasje mer resirkulerbar

Prosjektet «Alpakka» skal spare Norge for mer enn 1,5 TWh – tilsvarende Trondheims årlige energiforbruk, og flere hundre tusen tonn CO2 hvert år gjennom å øke resirkulerbarheten til matemballasje.

Aluminium brukes mye i matemballasje, som kaviartuber, yoghurtbegre, makrellbokser og juicekartonger, da det gir en unik holdbarhet og dermed reduserer matsvinn.

Les videre

Emballasjeforsk inn i Forum for sirkulær plastemballasje

Ole Jan Myhre, markedssjef i Norner, var med på å presenterte prosjektet som Emballasjeforsk skal ivareta i forumets arbeid med for å nå målene for materialgjenvinning.

Forum for sirkulær plastemballasje arrangerte workshop og medlemsmøte hos Norgesgruppen 13. februar. Her ble de nye prosjektene presentert.

Ole Jan Myhre og Åse Øygarden representerte Emballasjeforsk på medlemsmøte og workshop i Forum for sirkulær plastemballasje. Emballasjeforsk har fått ansvaret for et av de nye prosjektene.

Les videre

Slik mener forskerne i FuturePack at vi kan øke bruken av resirkulert plast

27. september 2019

Er det nok at ny emballasje designes for gjenvinning, eller må vi også ty til kjemisk gjenvinning for å kunne resirkulere mer plast?

Det er svært mange spørsmål som kan stilles når det gjelder tiltak for å øke bruken av resirkulert plast. På FuturePack-konferansen i Oslo 10.september ble også noen av spørsmålene besvart.

Les videre

ReducePack: Mindre plast i matemballasje

Fra kick-off-møtet for ReducePack hos Nofima

Målet til det nystartede forskningsprosjektet ReducePack er å redusere bruken av plast som emballasjematerial for mat.

– I ReducePack ønsker vi å finne løsninger som gjør det mulig å redusere plastbruken, sørge for mer gjenvinnbare materialer i matemballasje, og samtidig sikre at maten beholder både kvaliteten og holdbarheten, forteller seniorforsker Marit Kvalvåg Pettersen i Nofima.

Hun er ansvarlig for forskningsdelen i prosjektet.

Les videre